ERMITTLUNGSAUSSCHUSS (EA) FORMIDLINGSKOMITÉ

Rettshjelpsgruppe – formidler hvor arresterte holdes – formidler advokater

Før demonstrasjonen og aksjonen må en tenke på

 • Ta med gyldig legitimasjon, pass, visum og oppholdstillatelse.
 • Ta med mynter og telefonkort.
 • Ta med trygdekassekort eller dokument og 10 € hvis du må ha medisinsk behandling.
 • Ta med en førstehjelpspakke og medikamenter du behøver.
 • Ta med noe å skrive med.
 • Sorter ut klærne dine; ta kun med det du virkelig behøver på demonstrasjonen!
 • Til informasjon: Å ta med og bruke gjenstander som beskytter kroppen mot vold (hjelmer, protektorer, etc.), som kann brukes som våpen og maskering er forbudt i Tyskland. Vær altså forsiktig!
 • Narkotika og alkohol har ingenting å gjøre på demonstrasjoner; å ta dette med og konsumere er en fare for deg og andre!
 • Slett alt minne i mobiltelefonen.
 • Ikke bruk kontaktlinser eller fettholdige kremer. Gasser festes på disse.

Tenk på under demonstrasjonen og ved aksjonen

 • Tenk på hva du snakker om på demonstrasjonen; det er også alltid polititystere blant deltagerne.
 • Ikke ta bilder eller film personer og aksjoner.
 • Gå ikke alene på demonstrasjoner; vær sammen på veien til og fra!
 • Når politiet tar med folk: Noter navn, fødselsdato, bostedsadresse og statstilhørighet og meld det til EA.
 • Private sikkerhetstjenester har ingen politi- eller høyere tillatelser. De får kun bruke den retten de har blitt tildelt. Ellers får de ikke lov til mer enn andre.

Hvis du blir tatt med

 • Rop ut navnet ditt, fødselsdato, registrert adresse og statstilhørighet til de som er rundt deg.
 • Ikke fortell politiet mer enn : Navn, bostedsadresse, fødselsdato, fødselssted og statstilhørighet.
 • Hold ellers kjeft!
 • Ikke kom med uttalelser. Du har rett til å tie. Hos politiet, i fangetransporten og i cellen er ikke stedet eller tiden for å snakke! Dermed belaster du verken deg eller andre!
 • Ikke skriv under på noe!
 • Forlang grunnen for at du ble arrestert av politiet.
 • Forsøk å ringe EA og informer dem hvor du og andre er.
 • Ved registreringstjenstlig behandling (ED = bilder, fingeravtrykk, vekt, kjennetegn på kroppen, etc.) og ved DNA-prøve må du nekte, og la dette bli ført i protokoll, også hvis dette ikke forhindres. Frivillig DNA-prøve (spytt, hår, andre kroppsceller) må en aldri godta. Ikke skriv under på noe!
 • Senest på slutten av neste dag må du slippes ut eller fremføres en dommer.
 • Hvis du har inntrykk av at det kommer til å ta tid før du slipper ut må du stå på retten din til å få en advokat, senest når du står foran en dommer. EA kan formidle advokater. Du må også bruke retten din til å tie foran en dommer: Ikke uttal deg!

Etter at du har sluppet fri

 • Meld deg øyeblikkelig hos EA. Også hvis du ikke har kontaktet dem før, kanskje noen andre har gjort

det for deg.

Article written by

Please comment with your real name using good manners.

Leave a Reply